top of page
Llicència d'armes

Els caçadors poden venir al nostre centre per realitzar dos tipus de tràmits:

 

- Experir la seva llicència d'armes, si és la primera vegada.

- Renovar l'actual llicència vigent.

 

En funció de l'edat del caçador caldrà fer-se revisió mèdica amb una periodicitat diferent:

 

- A partir dels 70 anys cal fer la revisió anual.

- Entre 60 i 70 anys cal fer la revisió cada dos anys.

- La resta de casos caldrà fer una revisió cada 5 anys.

 

 

* Documentació que cal portar:

- DNI

- 1 fotografia de carnet

bottom of page