top of page
Permisos Nàutics

Al Centre de Reconeixements Mèdics Sant Joan podeu dur a terme

la revisió mèdica necessària per obtenir qualsevol permís nàutic.

 

- Capità de iot

- Patró de iot

- Patró d'Embarcacions Recreatives PER

- Patró de Navegació Bàsica PNB

- Llicència de Navegació

- Patró de Moto Nàutica A, B i C

- Autorització Federativa (TITULÍN)

 

 

* Documentació que cal portar:

- DNI

- No cal fotografia

bottom of page